Atracco AB Personvernerklæring

Her beskriver vi hvordan Atracco Group AB (heretter kalt AGAB) og dets konsernselskaper samler inn og behandler personopplysningene dine, hvilke rettigheter du har til behandlingen og hvordan du kan stille spørsmål og be om korrigering av dine personopplysninger.

Du bør alltid føle deg trygg når du sender inn dine personlige opplysninger til AGAB eller noen av våre konsernselskaper. Med denne personopplysningspolicyen ønsker vi å vise at vi bruker personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lovgivning.

Personen som er ansvarlig for personopplysninger for behandling av dine personopplysninger er: Atracco AB (registrert aksjeselskap med det svenske selskapsregisterkontoret med organisasjonsnummer 556130-4519). Vi holder til på Druveforsvägen 32, 504 33 Borås. Du kan lese mer om oss på nettstedet vårt atracco.se.

Atracco AB tar alltid det størst mulige ansvaret for personvernet ditt og behandler dine personopplysninger med forsiktighet og innenfor eventuelle forskrifter. De ansatte i konsernet som behandler personopplysninger har alle fått grunnopplæring.

Atracco AB og konsernselskapene har en databeskyttelsesansvarlig. Hvis du har spørsmål om behandling av personopplysninger, er du velkommen til å kontakte [email protected].

Dine rettigheter

 • Be om korreksjon av informasjonen din

Informasjonen vi behandler om deg må være korrekt. Hvis du fremdeles oppdager noe som er feil, eller hvis du for eksempel har endret navn, flyttet eller på annen måte endret kontaktinformasjonen din, har du rett til å be om korrigering av informasjonen.

 • Forespørsel om å bli slettet fra systemene våre

Du har rett til å be om å bli slettet fra systemene våre. Forespørselen vil bli innvilget hvis informasjonen ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålene den ble samlet inn for, eller hvis det er andre lovkrav som regnskapsloven, skattelovgivningen eller andre lover som krever at vi beholder informasjonen. Bare informasjonen som kreves for å oppfylle lovkravet vil da bli beholdt.

 • Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta informasjonen din fra oss i et maskinlesbart format for å flytte den til en annen tjeneste.

 • Rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger

I noen tilfeller har du rett til å be om at vi midlertidig begrenser bruken av dine personlige data. Et slikt tilfelle kan for eksempel være når du har bedt om å få rettet opplysningene dine og ønsker å begrense bruken mens vi utfører korreksjonen.

 • Rett til innvendinger mot behandling av personopplysninger

Du har rett til innvendinger mot behandlingen vi foretar av dine personopplysninger som bruker intresseavveining som hjemmel.

 • Du har rett til å be om et utdrag fra registeret

Du har rett til, en gang per kalenderår, gratis og skriftlig å motta et registerutdrag av hvilken informasjon som er registrert om deg, formålene med behandlingen og til hvilke mottakere informasjonen har eller vil bli avslørt.

Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

Kunder på våre bilmonteringer:

Telefonkunder:

Informasjonen vi samler inn fra deg som handler fra oss over telefon kan være:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Registreringsnummer

Kunder som handler i disken:

Informasjonen vi samler inn fra deg som handler i butikkene våre kan være:

 • Registreringsnummer
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post

Kunder som leverer bilen til vraking:

 • Kopi av førerkort
 • Registreringsnummer

Kunder på verkstedene våre

 • Registreringsnummer
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Personnummer

Arbeidssøkere

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Atracco og våre konsernselskaper behandler hovedsakelig personopplysninger om deg for å:

 • Oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, gjennomføring av kjøp, fakturering og levering av varer.
 • Administrer eventuelle garantiforpliktelser
 • Forenkle kjøpsprosessen for tilbakevendende kunder
 • Gi informasjon om våre varer og tjenester og direkte markedsføring via post, e-post, tekstmelding eller telefon.
 • Gi deg relevant og tilpasset informasjon i nyhetsbrev.
 • Overhold gjeldende lover, for eksempel regnskapslover.
 • Aktiver kommunikasjon med deg som kunde angående bestillingen din eller andre problemer knyttet til våre tjenester.

Hva gjør vi med informasjonen din?

Formålet med behandlingenRettslig grunnlag for behandlingenKategorier av personopplysningerLagringstid
For å motta forespørselen din, send et tilbud og fullfør en bestillingKjøpsavtaleNavn
Adresse
Personnummer (ved fakturering)
Telefonnummer
E-post
Registreringsnummer
24 måneder etter siste kjøp eller tilbud
For å sikre at lovkrav overholdesJuridisk forpliktelseNavn
Adresse
Personnummer (ved fakturering)
Telefonnummer
E-post
Så lenge vi er forpliktet til å lagre dataene i samsvar med gjeldende lovgivning
Å markedsføre Atracco eller dets konsernselskaper via e-post, telefon, post eller tekstmeldingInteressebalanseNavn
Adresse
Telefonnummer
E-post
24 måneder etter at du sist var aktiv hos oss. For eksempel ved å handle eller be om et tilbud.
Avregistrer bilen og skrot den Juridisk forpliktelse Legitimasjon
Kontonummer
Vognkort
Vi fyller ut vrakmeldingsskjema og sender inn til Skatteetaten. Vi lagrer ikke noen sensitiv informasjon i vårt system.

Hvor informasjonen din er lagret

Informasjonen din kan lagres i forskjellige systemer avhengig av om det er et av våre verksteder eller bilmonteringer som har registrert deg som kunde. Her er en beskrivelse av hvor dataene er lagret.

Bildemontering:

Kundeinformasjon lagres i den sentrale kundedatabasen for DemoMax forretningssystem. Kundedatabasen deles av bildesamlingene som er inkludert i merkedemoen. Se www.markesdemo.se/info for informasjon om hvilke fotomontasjer som inngår i foreningen.

Kundeinformasjon kan også lagres i det eldre Fenix ​​forretningssystemet. Kundedata er da bare synlige for konsernselskapene som er inkludert i AGAB.

Workshops:

Kundeinformasjon lagres i skadebehandlingssystemet CABAS, hvor kommunikasjon med forsikringsselskaper, bilmonterere og bildeleleverandører finner sted.

Informasjon lagres også i COBRA forretningssystem, der fakturering og verkstedplanlegging finner sted.

Dekkverksteder:

Informasjon lagres for Örebro Bildemo AB i DemoMax forretningssystem. Kundedatabasen deles av bildesamlingene som er inkludert i merkedemoen. Se www.markesdemo.se/info for informasjon om hvilke fotomontasjer som inngår i foreningen.

For dekkverkstedet på Upplands Bildemontering AB lagres informasjonen i forretningssystemet Däckdata og deles ikke utenfor organisasjonen.

Hvor lenge lagrer vi informasjonen din?

Informasjonen din lagres så lenge som nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen beskrevet i denne personvernerklæringen. Hvis det er nødvendig for å overholde lovkrav, kan vi lagre informasjonen din for en lengre periode.

Vi lagrer informasjonen din om deg som kunde i maksimalt 24 måneder etter ditt siste kjøp eller aktivitet hos oss.

Til hvem gir vi ut personlig informasjon

Bildemonterare:

Konsernselskapene som inngår i AGAB kan utlevere personopplysninger til tredjeparter som konsernselskaper, andre bilmonteringer innen Brand Demo, partnere og supportpersonell i våre IT -systemer.

Tredjeparter kan bruke informasjonen i Märkesdemos sentrale kunderegister til å håndtere tilbakevendende kjøp, levere varer og kontakte deg som kunde i ordre- og garantispørsmål. Selskapet Recopart AB, en del av AGAB, organisasjonsnummer 556663-6261 er ansvarlig for personopplysninger for det felles kunderegisteret i DemoMax.

Når du bestiller deler fra bildemontasje som ikke er inkludert i merkedemoen, gis kundeinformasjon bare for å levere de bestilte delene til deg som kunde.

Bilverksteder:

I forsikringsspørsmål kan kundeinformasjon deles med forsikringsselskapet der bilen er forsikret og verkstedet som er ansvarlig for skaden.

Oppgaver kan også deles med reservedelsleverandører og andre leverandører av produkter og tjenester som påvirker bilen din.

Dekkverksteder:

Informasjon kan bli avslørt til Compilator AB, som tilbyr systemer for dekkverksteder og dekkhoteller.

I tilfeller der informasjonen er lagret i DemoMax, kan informasjonen brukes i Märkesdemos sentrale kundedatabase til å håndtere gjentatte kjøp, levere varer og kontakte deg som kunde i bestillinger og garantisaker.

Beskyttelse av dine personlige data

Du skal føle deg trygg som kunde hos AGAB. Vi har derfor tatt de nødvendige tiltakene for å beskytte dine personlige data mot uautorisert tilgang. All informasjon lagres i databaser som er beskyttet av autorisasjonsprinsipper og brannmurer.

Kontaktinformasjon

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål angående vår håndtering av personopplysninger eller om denne personopplysningspolicyen.

Du kan nå oss på:

Atracco Moss
Vanemveien 11
1599 MOSS

[email protected]